نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

۲۴
اسفند
۹۴


راسـت مـیگن...


آدما مـثـہ نوشـــتہ هـاشـــون نـیـسن...


مـثلا خوده مـــن...


 خیلی بیـشـتـر از اون چـیـزی که...


ایـنجا میـنویسم...


دلم مـــیگیـره....


خیلی...


  • گمی
۲۲
اسفند
۹۴

نهایتِ
 آرزوی من است ...
        که، در وجودت...
کلبه ای،
         داشته باشم،
حتی ، به
              مساحتِ یک یاد!!!

  • گمی
۱۸
اسفند
۹۴


فکر کنم
به بوی عطر تو حساسیت دارم،
همین که در ذهنم می پیچد

از چشم
اشک می آید...

  • گمی
۱۸
اسفند
۹۴

در تلفظ نامت
لذتی ست

که وقت صدا کردنت
لکنت می گیرم . . .
  • گمی
۱۸
اسفند
۹۴

دوستم داشته باش

مثل پدری که دخترش را
دختری که موهایش را
موهایی که باد را
و بادی که
گلهای پیراهنم را
دوست دارد


  • گمی
۱۸
اسفند
۹۴

تو پایان هر جست و جوی منی....

  • گمی
۱۸
اسفند
۹۴

به چشمهایم زل زدی و گفتی :

با هم درستش می کنیم،

با هم … !

چه لذتی دارد این با هم. . .

حتی اگر با هم هیچ چیزی هم درست نشود. . . . !  • گمی
۱۲
اسفند
۹۴

 زندگی ساختنی ست نه ماندنی

بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن

بارش الطاف خداوند
پای تمام آرزوهایتان


  • گمی
۱۲
اسفند
۹۴
کارم

تمام است

مثل

نقشه ی لو رفته ی یک گنج!

دوستش دارم

و می داند ...!


  • گمی
۰۱
اسفند
۹۴

دوست داشتن؛

زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه

نمی خواهد !!!

دوست داشتن دل می خواهد

و یک “من” می خواهد و یک “تو”  • گمی