نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

 

ساعتت را به
وقت خدا تنظیم کن،
بسم الله بگو ...

روى خوشِ زندگى
زیر سایه ى خداست!بعضی وقتا مجبوری…
تو فضای بغضت بخندی..
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..
شاکی بشی ولی شکایت نکنی…
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن…
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری سکوت …
خیلی ها دلتو بشکن و تو فقط “سکوت” کنی…!!!

تنهایی آدمها

به عمق دریاست

ولی برای پر کردنش

یک لیوان محبت کافیست..


 

رویای دیدنت


خواب را از چشمانم می گیرد


می شود خودم را به خواب بزنم


⁉️بیایی؟؟؟؟
تعُطٌیلٌـ اسٌتٌ..

مثٌلٌـ جٌمُعُهُ

تمُامُ حٌوُصٌلٌـهُ مُنُ..

بی تٌوُ ..ازصورتت نقاشےڪشیده ام،

همانطورڪہ دلم میخواست باشے...

حالاچشمهایت فقط مرامے بیند

ولبخندهمیشگے ات لحظہ هاے

نبودنت رامیپوشاند
درد دارد"امروز"حرفے

برای گفتن نداشته باشی

با کسی که تا"دیروز"

تمام حرفایت را فقط به او میگفتے!


•ﺣِس ﺑﻮدَنَت

•ﻗَﺸَنگُـ ﺗﺮﯾـنـ

•ﺣِسّـ ﺩُنیـاستـ..!

•ﺗﻮڪـِ ﺑﺎشیـ

•ﻫَﺮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻧَـ..

•ﻫَﺮثانیِهـ ﺭﺍ عِشقـ اَستـ


🍃ساعت

نیمے از دلتنگے گذشتہ...

و من با چشمهاے برهنہ

در ڪوچہ هاے

 ڪور.....❣منتظر....

رد پاے تو را نفس مے ڪشم...!
پنجره

 بغض میکند

از سنگینی غم نگاهم

آسمان ناله

عاقبت خیس می شود

گونه های خیابانی که

✨شرمنده ی نیامدن های

توست....❣