نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...

نقطه آخر

عشق یعنی ... *** من و خدا *** همین الان یهویی...... "مهربانی " ...

زبانیست که " آدم ناشنوا " می شنود و

 " آدم نابینا " آنرا می بیند!

تا می توانید " مهربان " باشید
زندگی را نفسی،
ارزش غم خوردن نیست.
آرزویم این است....
آنقدر سیر بخندی......
          که ندانی غم چیستامروز خدایم را
با قلبم می خوانم
و باور دارم معجزه ای
شگفت انگیز در راه است.
خداوندا سپاسگزارم.مرا از چشم ها انداخت
    
        خوبیهای بی حدم .....

                   ☘که دل را میزند چیزی

                                که بی اندازه شیرین است ..باور کن...

ترک برداشته دلم💔

از بس که تو

گرمو سردش کردی😔